CleanMed Europe

Under tre dagar i september kommer världens ledande konferens inom området hållbar sjukvård att hållas i Malmö. Bakom arrangemanget står huvudarrangören Health Care Without Harm Europe i samarbete med Region Skåne, Stiftelsen TEM samt Sustainable Business Hub. Konferensen CleanMed Europe 2012 hålls den 26-28 september på Slagthuset i Malmö. Under konferensen kommer hälso- och sjukvårdens miljö- och hållbarhetsfrågor att diskuteras.

Suscito har på uppdrag av Stiftelsen TEM tagit fram CleanMed Europe:s grafiska profil, webbplats samt tryckt presentation- och marknadsföringsmaterial.

CleanMed Europe 2012

Team:
Mattias Präntare, Ian Carr, Magnus Franzén
Årtal:
2011