Halvårsrapport Nordic Capital Dealflow

Cleantech Scandinavia arbetar för att sammanföra investerare med såväl etablerade som nystartade företag inom miljötekniksegmentet. Cleantech Scandinavia är den ledande aktören i Norden inom området. Organisationen anordnar årligen en rad cleantechevenemang och ger regelbundet ut publikationer med sammanställningar över ekonomisk utveckling och investeringstrender inom cleantech i de nordiska länderna.

Suscito har formgivit den tryckta publikationen Nordic Dealflow Report, som tillhandahålls exklusivt för Cleantech Scandinavias nätverksmedlemmar.

Cleantech Scandinavia

Team:
Mattias Präntare, Ian Carr
Årtal:
2011
Uppdrag: