Fakturaportalen

Expert Systems i Stockholm har länge arbetat med system som hanterar fakturor elektroniskt. 2012 lanserades en redesign av deras tjänst Fakturaportalen. Målet med projektet var att öka tillgängligheten och underlätta användningen av Fakturaportalen. Suscito har tagit fram koncept och riktlinjer för gränssnittsdesign och den nya hemsidan.

Showcase_fakturaportalen

Team:
Magnus Franzén, Ian Carr, Mattias Präntare
Årtal:
2013
Uppdrag: