Ta pulsen på kunderna

Har du någon aning om hur nöjda dina kunder är? Ett sätt att ta reda på det är att skicka ut en kundbarometer. Expert Systems tog hjälp av Suscito.

Expert Systems är väldigt måna om att ha nöjda kunder. Därför gav de Suscito i uppdrag att ta fram en teknisk lösning för deras årliga kundbarometer som går ut till flera tusen kunder. Syftet var att ta reda på hur kunderna uppfattar Expert Systems tjänster, men även få svart på vitt på vad som kan förbättras. Kundbarometern bestod av en omfattande enkät med över 30 frågor. Vi utformade ett avancerat interaktivt svarsformulär där frågorna successivt anpassades till svaren som gavs. Formuläret integrerades med Expert Systems affärssystem Exder och resultatet presenterades i en tydlig excelfil. Målet var att få så många som möjligt att besvara kundbarometern. Resultatet blev mycket bra med hög svarsfrekvens och mycket input från kunderna.Kundundersökning kundenkät för företag

Expert Systems är en ledande leverantör och utvecklare av webbaserade system för elektroniska affärer. De erbjuder heltäckande lösningar från e-fakturering till produkthantering och full integrering med med affärssystemet Exder. I år är det 20 år sedan företaget startades och bland kunderna finns såväl mindre företag som större koncerner. Axfood, Carlsberg, Coop, Ica och en rad offentliga myndigheter använder idag Expert Systems tjänster.