Nordic Cleantech Dealflow

Nordic Cleantech Deal Flow är ett lysande exempel på hur en statistiktung rapport kan göras lättillgänglig och förmedla ett större budskap än det som framgår av textinnehållet. Rapporten presenterar sammanfattande statistik och analys för 2012 års investeringar inom nordisk miljöteknik. Den distribueras exklusivt till medlemmar i Cleantech Scandinavia. Nordic Cleantech Dealflow 2012

Team:
Mattias Präntare, Ian Carr
Årtal:
2013
Uppdrag: