Intranät och grafisk profil för InnoHeat

Sustainable Business Hub i Malmö är projektansvariga för det av EU delfinansierade miljöprojektet InnoHeat som har som mål att främja hållbara fjärrvärmelösningar genom ökat kunskapsutbyte. Företag och offentliga organisation i Litauen, Polen, Sverige, och Tyskland deltar.

Suscito har tagit fram InnoHeats grafiska profil, webbplats samt det intranät där medlemmarna kan diskutera aktuella frågor, dela dokument och boka in möten i projektkalendern.

InnoHeat

Team:
Magnus Franzén, Alen Pavlovic
Årtal:
2011