Grafik till Arbetsförmedlingens medarbetardagar

Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, under Arbetsmarknadsdepartementet som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Arbetsförmedlingens anställda samlas varje år på medarbetardagar vilka hålls på ett stort antal orter runt om i landet. Arbetsförmedlingen anlitade Suscito för att formge och ta fram displaymaterial inför deras senaste medarbetardagar.

Arbetsförmedlingen

Team:
Magnus Franzén, Alexander Lagergren, Mattias Präntare
Year:
2011
Type: