Min eld är den största i Sverige!My fire is the largest in Sweden!

1897 satt August Strindberg på Grönegatan 8 och skrev ‘Inferno’ i huset tvärs över gatan till Suscito.

Även om Strindberg var en visionär av rang, kunde han förmodligen inte ens i sina mest ockulta stunder ana vilken uppmärksamhet hans verk skulle få drygt ett sekel senare.

Nästa år är det 100 år sedan August Strindberg gick bort. Det kommer givetvis att uppmärksammas, både nationellt och internationellt, och inte minst på Internet. Suscito har på uppdrag av Kulturrådet formgivit och skapat den officiella hemsidan www.strindberg2012.se. Där presenteras aktuella evenemang under Strindbergsåret och den ger även en inblick i Strindbergs liv och gärning. Strindbergsåret 2012 är ett samarbete mellan Kulturrådet och Stockholms stad genom Stockholms stadsteater och Svenska institutet.

Första december drar firandet igång av Strindbergsåret 2012. Då öppnas även den officiella hemsidan, med invigningstal av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Strindbergsmuseet i Stockholm.

Inferno 1897 Grönegatan 8 LundIn 1897 August Strindberg wrote ‘Inferno’ in the house across the street from Suscito on Grönegatan 8.

Even though Strindberg was a visionary of sorts, never in a million years could he have imagined that his works would still be held in high regard more than a century later.

Next year marks the 100 year anniversary since the death of August Strindberg. His death will be recognized both domestically and internationally, and especially on the internet. Suscito was contracted by the Swedish Arts Council to design and create the official centennial website
www.strindberg2012.se. Current events surrounding the anniversary are posted on the site and the site even gives an overview of Strindberg’s life and achievements.
The Year of Strindberg 2012 is a collaboration between the Swedish Arts Council and the City of Stockholm through Stockholm’s City Theatre and the Swedish Institute.

On December 1st the celebrations surrounding The Year of Strindberg 2012 commence. The official website will also be launched coinciding with an inaugural speech by the Minister of Culture Lena Adelsohn Liljeroth at the Strindberg Museum in Stockholm.

Inferno 1897 Grönegatan 8 Lund