Katalog för Nordic Cleantech Open

Målet med Nordic Cleantech Open är att främja möjligheterna för nystartade innovativa cleantech-företag i Norden att utveckla sina affärsidéer och kunna ta steget till att bli framgångsrika, etablerade företag. Varje år utser juryn för Nordic Cleantech Open de 25 bästa start-up-företagen.

Suscito har tagit fram årets rapport för “Nordic Cleantech Open Top 25 Companies” för tryck och pdf. Nordic Cleantech Open använder även Suscitos nyhetsbrevstjänst.

Cleantech Scandinavia Top 25

Team:
Ian Carr, Magnus Franzén, Mattias Präntare
Year:
2011
Type: