Nordic Cleantech Venture Capital Guide

Charlotta StigOmställningen till ett hållbart samhälle är en enorm utmaning. Den kommer att kräva genuina och kraftfulla satsningar. Marknadernas och samhällets förmåga att skyndsamt omsätta miljöförbättrande idéer och innovationer till praktiska tjänster och produkter kommer att vara avgörande för kommande generationer levnadssvillkor.

Suscito har under 2013 arbetat med att utveckla en webbtjänst som bidrar till att sammanföra riskkapital med nordiska innovationsföretag inom miljöteknik. Tanken är att korta tiden för en god innovation att komma ut på en bred marknad.

Portalen omfattar idag tre redskap: en avancerad sökfunktion för att hitta investerare, en resursbank för filmer och dokument och ett självutvärderingstest för att hitta en passande investeringsmodell för det egna företaget. Den sistnämnda tjänsten är framtagen under översyn av professorer i ekonomi vid University of Michigan.

Suscitos uppdrag har varit att leda projektet från idé till färdig produkt. Vårt ansvar har omfattat både det konceptuella och praktiska genomförandet. Vi har tagit fram struktur- och konceptskisser, skapat den tekniska lösningen samt designat användargränssnittet.

Verktyget är byggt på öppna källkodslösningar, med WordPress och Drupal som publiceringsverktyg. Vi har använt följsam design och Bootstrap 3 för att säkerställa en webbtjänst som fungerar optimalt på såväl surfplatta som dator.

VCGUIDE-devices_alt

Team:
Year:
2022
Type: