Vem inspirerar dig? Who inspires you?

Vi blir alla inspirerade, påverkade och berörda genom möten av olika slag. Men vissa människor inspirerar mer. Genom deras sätt att vara, deras åsikter, deras värderingar. Deras självförtroende.

Filmen Influencers är en snygg och tankvärd minidokumentär om människor som påverkar och “hur trender och kreativitet smittar av sig”.  Den är ett nedslag i dagens New York och bygger på korta samtal med kreatörer inom design, mode och underhållning.

Filmen är regisserad och skapad av Paul Rojanathara och Davis Johnson.

We are all inspired, influenced and affected by encounters of different kinds. But certain people are more inspiring, possibly because of their way of life, their views, values, or due to their self-confidence.

The film Influencers is a trendy and well thought-out mini-documentary about people who influence others and “how trends and creativity are contagious.” It is a slice of today’s New York and is based on brief conversations with artists in design, fashion and entertainment.

The film was directed and created by Paul Rojanathara and Davis Johnson.