Vård- och omsorgscollege Skåne

Suscito har på uppdrag av Kommunförbundet Skåne producerat film, webbplats och tryckt informationsmaterial för Vård- och omsorgscollege och projektet MÖTAS. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetslivet, skolan och facket inom den privata och offentliga vården och omsorgen.

Målet är att ge de studerande en modern utbildning med tydliga karriärvägar. Projektet MÖTAS är ett tvåårigt Europeiskt socialfondsprojekt som syftar till minskad diskriminering och ökad mångfald som gör vård- och omsorgssektorn till en attraktivare miljö att arbeta och vårdas i.
suscito_showcase_VO-college-980w

Team:
Magnus Franzén, Ian Carr, Freddy Billqvist
Year:
2012