Nu formger vi CleanMed Europe 2012

Vad får 600 människor från hela världen att vallfärda till Malmö den 26 till 28 september? Svaret stavas CleanMed Europe. En internationell konferens med fokus på sjukvårdens miljöpåverkan. Med över 600 deltagare från Europa och övriga världen blir det den största konferensen inom området på denna sida Atlanten.

Sedan 2001 har CleanMed årligen anordnats i USA och i år är det tredje gången konferensen hålls i Europa. I september tar Malmö över stafettpinnen. Bakom arrangemanget står organisationen Health Care Without Harm Europe i samarbete med Region Skåne, Stiftelsen TEM samt Sustainable Business Hub. I tre dagar träffas deltagare från hela världen på Slagthuset i Malmö för att lyssna på föredrag och diskutera hållbar sjukvård. Med begreppet hållbar sjukvård avses att verksamheten målsättning är att arbeta så att dess miljöpåverkan minimeras och den bedrivs på långsiktigt hållbart vis.

I samband med konferensen kommer också Sustainable Business Hub att anordna så kallade Green Tech visits där deltagarna ges möjlighet att besöka och ta del av miljöteknikföretags arbete i regionen.

CLeanMed Europe 2012 - Hållbar sjukvård

Suscito har på uppdrag av Stiftelsen TEM tagit fram en grafisk profil åt CleanMed Europe. Målet var att på bästa sätt marknadsföra konferensen för att få sponsorer, utställare och inte minst ett högt antal deltagare. Förutsättningarna var tydliga: formspråket skulle ha ett europeiskt tilltal, men även vara modernt och tillgängligt och ha samma tyngd och seriösa prägel som själva konferensen.

Vi lyfte fram CleanMed Europes miljöinriktning med ett färgschema i blått, grönt och grafitgrått i kombination med vitt. Färgvalet i kombination med ett stilrent och precist formspråk signalerar miljö, hållbarhet och professionalism i likhet med konferensens framtoning. Med utgångspunkt från den grafiska profilen formgav vi sedan webbplatsen, cleanmedeurope.org, prospekt för sponsorer och utställare samt displaymaterialet som arrangörerna använder sig av för att marknadsföra konferensen.

Här kan du se en presentation av den grafiska identiteten »