Ska Volkswagen lämna den onda sidan?

Har du hört talas om spoofing?
Det är en effektiv metod för att få kraften i en organisations marknadsföring att slå tillbaks mot denne själv.

Strategin går ut på att med hjälp av sociala medier skapa så starkt tryck på ett företag att det vidtar åtgärder för att ändra sina policies. Det görs genom att använda motpartens egen kommunikation, ofta i parodiform: t.ex genom parafraser på logotyper, alternativa versioner av reklamfilmer och slogans som justeras för att få en ny innebörd.

Volkswagen är för tillfället mål för en spoofingkampanj från Greenpeace.
Den tyske biltillverkaren motverkar enligt organisationen aktivt den pågående lagstiftningen för hårdare miljöregler i EU. Och det vill Greenpeace självklart ändra på.

Titta på filmerna nedan för att se hur spoofing går till i praktiken när Greenpeace går till handling.

Volkswagens originalfilm:

…och Greenpeace svarsfilm:

På kampanjwebbplatsen http://www.vwdarkside.com/sv uppmanas människor att bli jedi-riddare och kämpa för att få Volkswagen att lämna ‘the dark side’. (I skrivande stund har över en halv miljon människor anslutit sig.)

Spoofing har visat sig vara ett effektivt sätt för Greenpeace att få företag att ändra sina policies och affärsmetoder. De har bland annat lyckats påverka både Apple (miljöfarliga ämnen i datorer) och Nestlé (skövling av regnskogar i Indonesien) och använder nu spoofing som en återkommande metod för att bilda opinion och driva på förändringar.