Alfabetet som du aldrig sett det förutThe alphabet like you’ve never seen it before

Ibland förundras vi över hur många fantastiska arbeten som görs världen över. Nedanstående film är ett enastående exempel på eftertanke och detaljkänsla. Så ska ett alfabet presenteras!

Sometimes we marvel at how much amazing work is being done around the world. The following film is a great and inspiring example of thought and perfection put into a project. Now, this is how the alphabet was supposed to be presented!