En vinter med spännande projekt i bagaget A winter with exciting projects in the bag!

Under andra halvan av 2012 har vi haft förmånen att arbeta med flera spännande projekt. Det har varit en blandning av mindre och större uppdrag, från trycksaksdesign till filmade intervjuer. Vi har producerat film, webbplats och tryckt information åt Kommunförbundet Skåne för Vård- och omsorgscollege Skåne (titta på bilder från projektet).
En jul med spännande projekt

Vi har även formgett och skapat den nya hemsidan för T-Lab (Tekniska Lösningar i Täby), designat trycksaker, formgivit två större engelska rapporter samt deltagit i upphandlingar.

Vi önskar er en skön ledighet och ett gott nytt år!During the second half of 2012, we had the privilege of working with many exciting projects. There was a mix of both small and large assignments, from print design to filmed interviews. We created a film, a website and printed materials for the Healthcare College, which is under the oversight of the Skåne Local Government Association (take a look at the pictures from the project).
En jul med spännande projekt

We even created and laid out the new home page for T-Lab (Technical Solutions in Täby), designed printed materials, laid out two large reports in English as well as participated in procurement.

We wish you a pleasant holiday and a Happy New Year!